Konsernipalvelut

Liiketoimintojamme ja yksiköitämme tukevat konsernipalvelut.

Hankinta

Hankinta vastaa koko konsernin hankinnoista ja ostoista. Hankinnan tehtävä on yhdessä sisäisten asiakkaiden kanssa valita tarpeisiin nähden kilpailukykyiset toimittajat ja tuotteet. Hankinta kilpailuttaa, neuvottelee sopimukset, ostaa tuotteita ja palveluita sekä huolehtii toimitusten oikea-aikaisuudesta.

HR-yksikkö

HR-yksikkö vastaa henkilöstöjohtamisen pelisäännöistä, yhteisistä toimintamalleista ja henkilöstöprosessien toimivuudesta. Yksikkö huolehtii muun muassa työsuhdeasioista, rekrytoinnista, palkkauksesta, työkykyasioista sekä työterveyspalveluista.

IT-yksikkö

IT-yksikkö vastaa VR-konsernin tietojärjestelmien jatkuvista palveluista ja palvelujen kehittämisestä. Kaikki VR-konsernin IT-työ on keskitetty IT-yksikköön, joka hankkii ja toteuttaa VR:n tietotekniset palvelut.

Lakiasiainyksikkö

Lakiasiainyksikön tehtävänä on vastata konsernin liiketoiminta- ja tukiyksiköiden juridisesta neuvonnasta ja oikeudellisesta edunvalvonnasta, sopimusten, kauppakirjojen ja muiden asiakirjojen laadinnasta sekä juridisten riskien hallinnan kehittämisestä.

Strategia- ja kehitysyksikkö

Strategia- ja kehitysyksikkö palvelee konsernijohtoa ja tukee yksiköitä strategisesti ja taloudellisesti merkittävissä kysymyksissä. Yksikön keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat strategiaan ja toiminnan suunnitteluun liittyvän työn valmistelu ja koordinointi sekä tätä tukevien prosessien ohjaus ja kehitys. Kehitystiimi tukee liiketoimintoja strategian muodostamisessa ja sen toteutuksessa sekä merkittävissä kehityshankkeissa. Kehitysyksiköllä on pääsääntöisesti vetovastuu konsernin laajemmissa ja yhteisissä kehitysohjelmissa.

Talous- ja rahoitusyksikkö

Talous- ja rahoitusyksikön muodostavat Business Control, talouden palvelukeskus ja rahoitusyksikkö Treasury. Business Controlin keskeisiä tehtäviä ovat tulosraportointi ja budjetointi, kannattavuuslaskenta, liiketoiminnan tuki sekä talouden kehittämishankkeet. Talouden palvelukeskus tuottaa VR Groupin liiketoiminnoille ja yhtiöille ulkoisen laskennan palvelut sekä vastaa palveluihin liittyvistä tietojärjestelmistä. Rahoitusyksikkö Treasury vastaa konsernin maksuliikenteestä, rahoituksesta, sijoituksista ja vakuutuksista.

Turvallisuusyksikkö

Turvallisuusyksikkö vastaa konsernin turvallisuuden laaja-alaisesta kehittämisestä. Turvallisuusasioiden lisäksi turvallisuusyksikköön kuuluvat myös konsernitasoiset ympäristöasiat. Turvallisuusyksikkö kehittää ja koordinoi muun muassa yritysturvallisuutta, rautatieturvallisuutta, työturvallisuutta sekä matkustajien ja toimitilojen turvallisuutta. Lisäksi se varmistaa tietojärjestelmien toiminnan ja tietosuojan. Turvallisuusyksikkö suunnittelee ja ohjaa ympäristötoimintaa ja avustaa yksiköitä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisessa.

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa VR-konsernin viestinnästä, brändin hallinnasta ja yhteiskuntasuhteista. Sen vastuulla ovat sisäinen ja ulkoinen viestintä, julkaisut ja tiedotusmateriaalit. Samalla viestintäyksikkö tukee liiketoimintojen ja yksiköiden markkinointi- ja muuta viestintää.

Venäjä- ja Eurooppa-suhteet

Venäjä- ja Eurooppa-suhteiden yksikön vastuulle kuuluvat konsernimme kansainvälinen ja EU-edunvalvonta sekä Venäjä-suhteet ja sidosryhmätoiminta sekä VR Groupin Moskovan-edustusto. Lisäksi yhteistyö useiden kansainvälisten rautatiealan järjestöjen, esimerkiksi CER:n ja UIC:n, kanssa on tiivistä. VR Groupin kansainvälinen toiminta keskittyy pääasiassa Venäjälle ja Ruotsiin.